Życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2015 Rok

Święta Bożego Narodzenia w Niemczech

W dniu 16 grudnia 2014 roku w czytelni młodzież naszego gimnazjum obejrzała montaż słowno-muzyczny „Boże Narodzenie w Niemczech i w Polsce”. Spektakl przybliżający tradycje bożonarodzeniowe w Niemczech został przygotowany przez uczniów z klasy 2d: Dominikę Kalicką, Bartosza  Maciołek, Gabrielę Sawicką, Julię Wnuk oraz Aleksandrę Wysokińską.
Oprócz wspaniałej gry aktorskiej uczniowie oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać pięknie zaśpiewanych kolęd w języku niemieckim w wykonaniu Aleksandry Lipińskiej z kl. 1e, Anny Chilczuk z kl. 2f , Olgi Ślepowrońskiej z kl. 3a oraz Patrycji Łukaszuk z kl. 3e przy akompaniamencie instrumentalnym Aleksandry Lipińskiej z klasy 1e oraz Jakuba Uziębło z klasy 1b.
Przedstawienie było również okazją do skosztowania tradycyjnych wypieków świątecznych przygotowanych przez uczennice klasy 2a, 2f oraz 3e.
Bardzo dziękujemy młodzieży za udział w spektaklu oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w nasz projekt. Podziękowania składamy p. J. Hardej, p. E. Kożuchowskiemu, p. B. Panufnik oraz uczniowi klasy 2d Karolowi Rychlikowi za pomoc w udekorowaniu czytelni. Wieńce adwentowe wykonali uczniowie kl. 3g – Kamil Biardzki i Olga Cielemęcka oraz Maria Szaniawska z kl. 3a.
Tego dnia został również rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim. Na konkurs wpłynęło 20 prac. Najładniejszą kartkę przygotowała Aleksandra Wysokińska z kl.1e.
II miejsce zajęła Dominika Kalicka z kl. 2d a III miejsce Dominika Składanowska z kl.1e. Zostały również przyznane dwa wyróżnienia dla Moniki Mirosław z kl. 1b oraz Wiktorii Turskiej z kl. 2c.

Gratulujemy!
Nauczyciele języka niemieckiego

Życzenia od Samorzadu Uczniowskiego

Konkurs na świąteczną dekorację biurka nauczyciela rozstrzygnięty

Kto wygrał zaciętą realizację na świąteczną dekorację biurka nauczyciela znajdziecie w zakładce Działania Samorządu Uczniowskiego

33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Tego ranka nie nadano Teleranka

Gen. Jaruzelski ogłasza wprowadzenie stanu wojennego

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.
Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i Solidarności. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 80 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych. Łącznie w czasie stanu wojennego liczba internowanych sięgnęła 10 tys., w więzieniach znalazła się znaczna część krajowych i regionalnych przywódców Solidarności, działaczy opozycji demokratycznej oraz intelektualistów związanych z Solidarnością.
Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie, wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano strajków, demonstracji, milicja i wojsko mogły każdego legitymować i przeszukiwać. Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez komisarzy wojskowych. Zakazano wydawania prasy, poza „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach.
Oficjalnie administratorem stanu wojennego była 21-osobowa Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele. Dnia 14 grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki okupacyjne w wielu dużych zakładach przemysłowych. Strajkowały huty, w tym największa w kraju „Katowice” oraz im. Lenina, większość kopalń, porty, stocznie w Trójmieście i Szczecinie, największe fabryki, takie jak: WSK w Świdniku, Dolmel i PaFaWag we Wrocławiu, „Ursus” czy Zakłady Przemysłu Odzieżowego w Łodzi. W 40 zakładach doszło do brutalnych pacyfikacji strajków, przy użyciu oddziałów ZOMO i wojska, wyposażonego w ciężki sprzęt. Szczególnie dramatyczny przebieg miały strajki w kopalniach na Górnym Śląsku, gdzie górnicy stawili czynny opór.
W grudniu 1981 r. doszło do demonstracji ulicznych m.in. w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.
Przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego wystąpiły Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie.
31 grudnia 1982 r. stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 r. odwołany. Dokładna liczba osób, które w wyniku wprowadzenia stanu wojennego poniosły śmierć, nie jest znana. Nieznana pozostaje również liczba osób, które straciły w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy też podczas demonstracji ulicznych.
33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego jest doskonałą okazją do oddania hołdu tym wszystkim Polakom, którym tamte wydarzenia przyniosły ból i cierpienie. Pamiętajmy o tych, którzy stanęli w obronie ideałów. Ich postawa przekonuje nas, jak i przyszłe pokolenia, że przemoc jest bezradna wobec pragnienia wolności.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dnia 10 grudnia w naszej szkole uczciliśmy rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Tym działaniem wzmocniliśmy edukację antydyskryminacyjną. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.
W celu upamiętnienia tego wydarzenia rezolucja 423(V) Zgromadzenia Ogólnego z 1950 r. ustanowiła dzień 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.
Artykuł 7 Deklaracji wskazuje ponadto, że wszyscy ludzie mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją i przed jakimkolwiek narażeniem na dyskryminację.
W dążeniu do wypełniania postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka fundamentalne znaczenie ma mocno osadzona w procesie nauczania edukacja antydyskryminacyjna. Kształcenie i wychowywanie młodego pokolenia w przekonaniu o równości wszystkich ludzi bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną to jedyna droga w rozwoju świadomego, odpowiedzialnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Dnia 5 grudnia w hali ARMS odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, zorganizowane przez Bank Żywności w Siedlcach. Zostali na nie zaproszeni opiekunowie Młodzieżowego Wolontariatu: p. Agnieszka Karpińska, p. Bogumiła Panufnik oraz wolontariuszki z klasy IId, IIa i IIId, które uczestniczyły w ostatnich zbiórkach żywności. W czasie tego spotkania wręczono opiekunom podziękowania w formie dyplomów i książek za wieloletnią współpracę z tą instytucją.
W czasie drugiej części tej uroczystości odbył się Turniej Piłki Siatkowej chłopców. Wzięły w nim udział reprezentacje PG 3, PG 4, PG 5, PG 6 i PG 1. Eliminacje odbyły się w 2 grupach.

Grupa A Grupa B
PG 1(Ic) PG 1(IIIc)
PG 6 PG 5
PG 4 PG 3

Obydwie nasze drużyny wygrały wszystkie swoje spotkania po 2:0, zajmując pierwsze miejsca w grupach. Finał rozegrał się w „rodzinnej atmosferze”. Zwyciężyła klasa IIIc , chociaż gracze z klasy Ic wcale łatwo się nie poddawali. Trenerem obydwu zespołów jest p. Mirosław Filimoniuk.
Na uroczystości tej po raz kolejny udowodniliśmy, że nasze gimnazjum ma najlepszych sportowców i wolontariuszy.

Wesołe Mikołajki

Wesołe Mikołajki to tradycja w naszej szkole. Dnia 5 grudnia 2014 r. uczniowie, którzy przyszli ubrani na czerwono lub założyli na głowę czapkę Mikołaja, byli zwolnieni z odpowiedzi ustnej. Niektórzy uczniowie posiadali kompletny strój Mikołaja. Dziękujemy im za umilenie tego dnia. Zabawa podobała się nie tylko uczniom, ale również i pracownikom naszego gimnazjum.

Dzień otwarty w grudniu

Zapraszamy Rodziców na Dzień otwarty 1 grudnia (pierwszy poniedziałek miesiąca), w  godz. 16.00 – 17.00 będą obecni wszyscy nauczyciele.
Spotkanie Rady Rodziców 1 grudnia godz. 17.00 (czytelnia).

Samorząd Uczniowski ogłasza

SU zaprasza do udziału w zabawie oraz konkursu … Po szczegóły zapraszamy do zakładki SU Ogłoszenia.