konkursie na najładniejszą KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.
Życzenia powinny być napisane w języku angielskim i niemieckim na wkładce papierowej.
Prace oceniane będą pod względem:
– merytorycznym (treść życzeń w języku angielskim i niemieckim)
– artystycznym (oryginalność, technika wykonania )
Kartki prosimy składać do 15 grudnia 2015 roku do nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego.
Więcej informacji u nauczycieli języków obcych.

Historia pluszowego misia

Historia ta zaczyna się w 1902 roku. Pewnego dnia, prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt wybrał się na polowanie. Myśliwi zobaczyli małego niedźwiadka i chcieli go zabić. Prezydent stanowczo sprzeciwił się. Świadkiem tego… Co było dalej? Czy w Naszej szkole pojawiły się pluszowe misie? O tym dowiecie się już teraz w zakładce Samorządu Uczniowskiego Działania.

XX – lecie SGL ,,Witraż”

23 listopada  dziesięcioosobowa delegacja uczniów naszego gimnazjum wraz z panią Małgorzatą Jaroszczyk  uczestniczyła w uroczystości z okazji Jubileuszu XX – lecia Siedleckiej Grupy Literackiej ,,Witraż”. Z tej okazji został wydany Almanach pt. ,,krzykiem przychodzimy… ciszą znikamy…”, w którym znalazły się  wiersze uczennic klasy 3a – Katarzyny Kordeckiej i Agaty Pawluk. Podczas uroczystości  dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, pan Mariusz Woszczyński, wręczył dyrektorom szkół i nauczycielom – animatorom szkolnych środowisk  literackich – specjalne podziękowania za wieloletnią współpracę. Takie podziękowania odebrały: pani dyrektor Magdalena Olszewska – Silna, pani Jolanta Batok i pani Małgorzata Jaroszczyk. Jubilatom gratulujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Nagraj ekoSpot

Jeśli kochasz naturę, chcesz pokazać innym jak można chronić ją na co dzień, ten konkurs jest skierowany właśnie do Ciebie!
Aby wziąć udział w konkursie nagraj 15 sekundowy filmik w jednej z kategorii tematycznych:
1. One też chcą żyć – ochrona przyrody,
2. Zmień środek – transport przyjazny środowisku,
3. Weź głęboki oddech – ochrona powietrza,
4. Posegreguj to! – gospodarka odpadami,
5. Włącz oszczędzanie – oszczędzanie wody, prądu i energii cieplnej,
6. Eko na co dzień – wszystko co nie pasuje do innych kategorii (np. ekologiczne zakupy).

i prześlij go na adres: konkurs@ekospot.eu do 04.12.2015 r.

Konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszam uczniów i uczennice naszej szkoły do wzięcia udziału w  konkursie fotograficznym pt. „Ptaki zimujące w kraju. Zdjęcia, zwyczaje, wiedza.” Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów gimnazjum z terenu województwa mazowieckiego. Nagrodę otrzymają również szkoły, których uczniowie zdobędą największą ilość punktów za jakość zdjęć. Organizatorem konkursu jest Fundacja Lokalna Akcja Specjalna (www.akcjalokalna.org), a projekt dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie oraz sponsor – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Partnerami są: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Ptasi Azyl, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
Zadaniem uczestnika jest:1. wykonać  maksymalnie 3 zdjęcia ptaków zimujących w Polsce, mieszkających w miastach lub blisko siedzib ludzkich;  2. wypełnić kwestionariusz opisu do każdego zdjęcia wg wzoru załączonego do Regulaminu konkursu (Załącznik 2 – Opis zdjęcia); 3.wysłać zdjęcia wraz z załączonymi kwestionariuszami opisu na adres kontakt@akcjalokalna.org do 06.12.2015;
Dodatkowo należy wysłać podpisany przez opiekuna prawnego Załącznik nr 1 ze zgodą na udział w konkursie osoby małoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, na adres: Fundacja LAS, ul. Leśna 1, 05-822 Milanówek, w terminie do 06.12.2015 – decyduje data wpłynięcia.
Oceniamy przede wszystkim pomysł na zdjęcie i opis ptaków. Więcej informacji na stronie internetowej konkursu:  www.ptaki.akcjalokalna.org. Szczegółowych informacji udziela p. Urszula Borkowska.

Mazowiecki Konkurs Lingwistyczny

W dniu 18.11.2015 r., o godz. 10:00, uczniowie naszego gimnazjum przystąpili do I etapu szkolnego Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego. Poziom testowanych zadań był bardzo wysoki i obejmował zagadnienia gramatyczne, leksykalne a także sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Do II etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Michaela Layer, uczennica klasy IIIA, która będzie reprezentowała naszą szkołę w dalszych zmaganiach konkursowych, które odbędą się 20.02.2016 r., w Warszawie.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie, Michaeli gratuluję wysokiego wyniku (94%) i życzę powodzenia w kolejnych częściach konkursu.
Pani Julicie Byczyńskiej – Kozioł oraz pani Dorocie Socik dziękuję za pomoc przy organizacji konkursu.

Weronika Paczuska

Jesienny koncert poezji i muzyki

Późnym listopadowym popołudniem przy świetle migoczących lampek i świeczek w murach naszej szkoły miało miejsce spotkanie miłośników poezji i piosenki. Na Sali gimnastycznej młodzież PG 1 wraz z opiekunami p. Agnieszka Karpińska, p. Bogumiła Panufnik oraz p. Małgorzata Rudnicka przygotowała -Jesienny koncert poezji i piosenki. Zgromadzona publiczność mogła posłuchać najpiękniejszych wierszy Skamandrytów: Tuwima, Lechonia, Wierzyńskiego, Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Iwaszkiewicza a także ich wielkiego mistrza – Leopolda Staffa. Wierszom towarzyszyły piosenki o tematyce jesiennej oraz muzyka grana na żywo przez najzdolniejszą młodzież naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim miłośnikom poezji i jesiennej piosenki za udział w wieczorku.

Wyniki etapu szkolnego Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego

Dnia 20 listopada 2015r. odbył się etap szkolny XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. W konkursie wzięło udział 10 uczniów z klas drugich i trzecich.
I miejsce  zajęła Katarzyna Cieszko  z kl.  3d
II miejsce ex aequo  Monika Mirosław z kl.  2b i Dominika Kalicka z kl. 3d
III miejsce Julia Wasiluk z kl. 2e

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Nauczyciele języka niemieckiego

Debata poświęcona prawom dzieci

Dnia 20 listopada 2014 r. po raz pierwszy w Polsce obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym roku tj. 20 listopada  świętujemy 26 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.
Konwencja o prawach dziecka przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.
Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.
Dokument składa się z preambuły (wstęp do aktu prawnego) i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami:
• dobra dziecka,
• równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
• poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),
• pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).
Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko winno się uczyć, a nie pracować).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów dnia 17.11.2015 r. w naszym gimnazjum odbyła się debata poświęcona prawom dzieci. Uczestniczyli w niej uczniowie wszystkich klas z wyjątkiem klasy 1d, 3d.  oraz pani dyrektor Magdalena Olszewska – Silna, opiekunki Samorządu Uczniowskiego pani Edyta Ilczuk i  pani Beata Pniewska. Wspólną rozmowę poprzedziły lekcje w klasie, na których uczniowie określili swój stosunek do poszczególnych praw. Przedstawiciele przybyli do czytelni szkolnej z pomocami – plakatami, które można zobaczyć na górnym korytarzu szkoły. Należy podkreślić, że gimnazjaliści śmiało poruszali tematy związane z funkcjonowaniem naszej placówki, przedstawiali trafne spostrzeżenia, które dotyczyły prawidłowego funkcjonowania  naszego gimnazjum. Wszystkim uczestnikom debaty przyświecał jeden cel – uczymy się, pracujemy, odpoczywamy, dajemy pod dyskusję propozycje, uczymy się samorządności, tworzymy to gimnazjum z myślą o przyszłości i staramy się wspólnie rozwiązywać różne problemy. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy wykazali się głęboką wiedzą na temat praw dziecka i stwierdzili, że w życiu codziennym warto przestrzegać zasad i reguł. Wszystkim uczestnikom debaty serdecznie dziękujemy.

Warsztaty językowe na Malcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach językowych na Malcie,  wyspiarskim państwie położonym w Europie południowej na Morzu Śródziemnym, połączonych ze zwiedzaniem tej malowniczej wyspy.
Uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję do doskonalenia swoich umiejętności językowych podczas 20 godzin zajęć językowych z native speakerami (nauczycielami szkoły European School of English). Po zajęciach młodzież będzie poznawać historię, kulturę i zwyczaje mieszkańców wyspy podczas 4 wycieczek krajoznawczych w tym: do stolicy Malty – Valletty gdzie weźmiemy udział w prezentacji audio-wizualnej „The Malta Experience” która przybliży nam historię tego kraju , średniowiecznego miasta Mdina położonego na wzgórzu z którego roztacza się widok na całą wyspę oraz na sąsiednią wyspę Gozo. Ponadto jeden dzień poświęcony będzie na zwiedzenie całej wyspy Malta.
Uczniowie zakwaterowani będą u rodzin maltańskich, co będzie dodatkową okazją do bezpośredniego kontaktu z żywym językiem angielskim, który jest na Malcie językiem urzędowym.

Pobyt na Malcie to gwarancja niezapomnianych wrażeń!

Szczegółowych informacji udzielają
p. Małgorzata Ponikowska
p. Monika Walęcka

A oto niektóre z miejsc, które będziemy podziwiać podczas naszej wycieczki.